Nevěřte, že kontrolorům EET uniknete, aneb kolik stojí nevydání účtenky.

Za více než rok fungování EET provedla finanční správa téměř 78 000 kontrol a skoro u čtvrtiny z nich zjistila porušení povinností.

Nejvyšší dosud udělená pokuta činila 260 000 Kč, ta nejnižší pouhých 100 Kč, přičemž průměrná výše pokuty je 15 518 Kč a stále roste.

Kontrola může dorazit i v pozdních večerních hodinách nebo např. o víkendu. Pokud spadáte mezi firmy z 1. a 2. fáze EET, poctivě evidujte a neriskujte. Obzvlášť máte-li již u finanční správy černý puntík.

Pražský finanční úřad totiž nedávno uskutečnil víkendovou kontrolní akci, jejíž cílem bylo zjistit, jak podnikatelé dodržují zákon o evidenci tržeb. Zaměřil se tentokrát především na ty podnikatele, kteří již jednou byli pravomocně potrestáni za porušení tohoto zákona. Jednalo se o 99 kontrol, z nichž u třetiny bylo zjištěno opakované porušení zákona o evidenci tržeb.

S každým hříšníkem tak bude zahájeno přestupkové řízení, ve kterém hrozí udělení pokuty až do výše 500 000 Kč. Každý případ se řeší individuálně, s ohledem na závažnost pochybení. Jedná-li se o opakované porušení zákona o EET, jsou pokuty výrazně vyšší než v případě prvního provinění.

A jaké jsou nejčastější prohřešky podnikatelů?

  • Neodeslání dat na server FS a to i přes to, že poplatník disponuje odpovídajícím pokladním systémem.
  • Nevydání účtenky zákazníkovi nebo chybějící povinné údaje stanovené zákonem o evidenci tržeb §20 ZoET.
  • Nevyvěšené nebo špatně umístěné informační oznámení o evidenci tržeb.

Závěrem pár užitečných rad

  • Nespoléhejte na to, že své zákazníky znáte a nečekejte, až si o účtenku sami řeknou. Účtenku je třeba vždy vydat automaticky a bez vyzvání. I když o ni zákazník nejeví zájem. Zákazník totiž nemá povinnost účtenku vyžadovat a převzít.
  • Provádějte pravidelné a řádné školení zaměstnanců o nutnosti plnění povinností dle zákona o EET, které si od všech nechte podepsat. Odpovědnost za dodržování povinností vyplývajících ze zákona o EET má vždy majitel nebo provozovatel daného zařízení, nikoliv prodavačka či obsluha.
  • Dojde-li k poruše pokladního systému, výpadku internetového připojení či závadě na tiskárně, držte se postupu, který shrnula Finanční správa v tomto materiálu.
  • Objevíte-li jakoukoliv nesrovnalost nebo bude-li třeba provést storno odeslané tržby, ponechte si podklady s vysvětlením pro případ kontroly.
  • Většině komplikací lze snadno předejít pořízením spolehlivého pokladního systému, který pohlídá vaše podnikání, tržby, skladové zásoby, zaměstnance i elektronickou evidenci tržeb a bezproblémově funguje i při výpadku internetu.

Komentáře

Odeslat