EET a bytová družstva či společenství vlastníků

Opomíjenou oblastí podnikání jsou bytová družtva nebo společenství vlastníků jednotek. Jak je to s EET v tomto případě?

Třetí vlna elektronické evidence tržeb (EET) se týká několika vybraných výrobních činností a služeb. Tradičními zástupci jsou malí živnostníci jako např. pekaři, cukráři, řezníci, dále lékaři, právníci, autoservisy, taxislužby apod.

Opomíjenou oblastí podnikání jsou ale bytová družtva či společenství vlastníků jednotek. Jak je to s EET v tomto případě?

Termín spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET) byl posunut. Podívejte se na rozdělení podnikatelských činností do jednotlivých fází EET.

Bytové družstvo (BD)

Nejprve si ujasníme, jaké platby vlastně bytová družstva přijímají. Kromě nájemného to mohou být např. zálohy za služby či jejich nedoplatky, nejrůznější administrativní poplatky (za převod členství apod.), příspěvky do fondu oprav atd.

Jsou-li výše uvedené platby přijaty v hotovosti, platební kartou či jiným obdobným způsobem, pak budou podléhat elektronické evidenci tržeb (EET) ve třetí vlně od 1. 3. 2018.

BD totiž nespadají do okruhu subjektů, které jsou podle § 12 ZoET z EET vyloučeny.

Jedná se o příjmy dle klasifikace NACE 68.20 – Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Dle § 6 ZoET však nebudou elektronické evidenci podléhat takové tržby, které jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé, tj. zcela mimořádně se vyskytující druh příjmů, který není pro daného poplatníka obvyklý. Za takový příjem je možné považovat například v hotovosti přijatá náhrada způsobené škody, poplatek za vystavení duplikátu klíče apod.

Evidenci tržeb dále nebudou podléhat platby realizované bankovním převodem, hotovostním vkladem na účet poplatníka nebo inkasem.

Společenství vlastníků (SV)

Na rozdíl od bytových družstev mohou být společenství vlastníků v klidu, neboť jejich příjmy  z dotací, příspěvků na správu domu a pozemku a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou dle § 6 ZoET příjmem, který by podléhal EET.

SV nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání!

V rámci SV mohou být přijímány platby, u nichž je SV pouze prostředníkem (např. příjmy z pronájmu společných prostor-fasáda, střecha, společné místnosti aj.). Zdanění těchto příjmů je přeneseno na jednotlivé vlastníky, kteří tento druh příjmu budou zdaňovat podle § 9 zákona o daních z příjmů (nejedná se tudíž o příjmy z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů).

Zdroj: https://webdomu.cz/s/aktuality/EET-bytove-druzstvo-spolecenstvi-vlastniku

Komentáře

Odeslat