Změny pro OSVČ v roce 2022

Tak jako již téměř každý rok, i v roce 2022 čeká na podnikatele několik změn v jejich povinnostech. Včasným seznámením se s nimi předejdete zbytečnému stresu a případnému nedorozumění s úřady. Přinášíme vám proto přehled těch nejdůležitějších.

Daňové přiznání

Nejčastěji tápete v tom, do kdy můžete jako OSVČ podat daňové přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Základní datum, které je dobré si pamatovat je 31. březen 2022. Elektronické podání daňového přiznání, tedy prostřednictvím datové schránky nebo portálu moje daně, je pak možné do 30. dubna 2022. Ti z vás, kteří ale využívají služeb daňového poradce, mohou své daňové přiznání podat až do 30. června 2022.

Paušální daň

Pokud jste se již v minulém roce přihlásili k paušální dani a chcete v tomto režimu pokračovat i letos, není nutné tuto skutečnost nikde hlásit. Je ale potřeba změnit výši platby na aktuální částku, a to na 5 994,- Kč měsíčně.

Pokud se rozhodnete nepokračovat v platbě paušální daně, musíte to nahlásit Finančnímu úřadu nejpozději do 10. ledna 2022. Do stejného data je také možné přihlásit se k platbě paušální daně pro nové poplatníky.

Sociální a zdravotní pojištění

Výše záloh se mění každý rok a vychází vždy z minimální mzdy. Pro sociální pojištění je tato záloha nově ve výši 2 841 Kč měsíčně. Změnit výši zálohy musíte od v okamžiku, kdy podáte Přehled příjmů a výdajů na OSSZ, tedy zpravidla od dubnové zálohy. Tato částka neobsahuje nemocenské pojištění, ke kterému se můžete přihlásit dobrovolně a jeho minimální částka je stanovena na 147 Kč za měsíc.

Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 činí 2 627 Kč a musíte ji platit již od ledna, resp. do 8. 2. 2022, což je datum splatnosti lednové zálohy. Pokud máte nastavený trvalý příkaz z minulého roku, nezapomeňte včas na jeho úpravu.

Slevy na dani

Nakonec jedna dobrá zpráva. Směrem nahoru nerostou pouze zálohy, ale také slevy na dani. Jaké konkrétně a o kolik? Pojďme se na to podívat.

Sleva na dani z příjmů

V roce 2022 dochází ke zvýšení slevy na dani z příjmů pro OSVČ z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč za rok.

Školkovné

Nově si můžete odečíst také slevu za školkovné v maximální výši 16 200,- Kč za rok (skutečná výše se odvíjí od výše zaplaceného školkovného), což je pozitivní zpráva pro všechny rodiče malých dětí.

Sleva na dítě

A zvýšení se dočká i sleva na dítě, a to následujícím způsobem: na první dítě 15 204 Kč za rok, na druhé dítě 22 320 Kč za rok, na třetí a další dítě 27 804 Kč za rok.

Tip na závěr: Od 1. ledna 2023 bude pro všechny OSVČ povinná komunikace s úřady prostřednictvím datové schránky. Stát ji automaticky zřídí každé OSVČ. Sice je to až za rok, nicméně kdo je připraven, není zaskočen, a proto vám doporučujeme seznámit se s datovou schránkou již letos.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat