Registrace EET – velký průvodce daňovým portálem

Týká se vás registrace EET, protože svým typem podnikání náležíte do 3. nebo 4. vlny EET? A nevíte, jak se vlastně přihlásit k povinné elektronické evidenci tržeb? Poradíme vám, jak získat autentizační údaje, vyřídit certifikaci a zorientovat se na daňovém portálu.

Termín spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET) byl posunut. Podívejte se na rozdělení podnikatelských činností do jednotlivých fází EET.

Prvním krokem je žádost o autentizační údaje. Můžete požádat buď osobně na kterémkoliv finančním úřadě (údaje tak obdržíte na počkání) nebo přes daňový portál, kdy vám budou tyto údaje zaslány přibližně do týdne do vaší datové schránky (máte-li ji k dispozici).

Pomocí zaslaných údajů se přihlásíte na portál správce daně a změníte si heslo.

Pokračujte postupným vyplněním povinných údajů. Nejprve údaje o sobě, jako poplatníkovi:

 • DIČ (máte-li je přiděleno)
 • číslo poplatníka (není-li přiděleno DIČ)
 • jméno a příjmení (u fyzických osob)
 • název společnosti (u právnických osob)
 • datum narození
 • ulice, obec, část obce, PSČ (u fyzických osob = adresa místa pobytu poplatníka (dle § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu); u právnických osob = adresa sídla společnosti.)

Následně vyplňte údaje o své provozovně:

 • název provozovny (nepovinný údaj, slouží pro vás jako identifikace, zvláště máte-li více provozoven)
 • převažující činnost (vyberete hodnotu z nabízeného seznamu činností v tabulce)
 • typ provozovny
  stálá = kamenná provozovna (uvedete přesnou adresu provozovny, tj. ulice, č.p./č.o., obec, PSČ)
  mobilní = pojízdná prodejna, mobilní stánek (uvedete registrační značku vozidla nebo jinou jednoznačnou identifikaci mobilní provozovny – popis lokace mobilní provozovny vlastními slovy v max. délce 255 znaků)
  virtuální = e-shop (uvedete URL adresu nebo jiný odkaz, který jednoznačně určí, o kterou provozovnu se jedná, např. email nebo telefon, opět  vlastními slovy v max. délce 255 znaků)

Pozn.1: pokud poskytujete služby u zákazníka (řemeslníci, opraváři..) a nemáte provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaevidujete v aplikaci EET provozovnu na adrese trvalého bydliště, tedy zvolíte typ provozovny stálá.

Pozn.2: pro poplatníky s velkým množstvím provozoven je zavedena možnost importovat seznam provozoven ze souboru CSV.

Posledním krokem k registraci EET je vygenerování certifikátu. Můžete použít jeden certifikát pro všechny provozovny nebo mít certifikáty zvlášť pro každou provozovnu či dokonce pro každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny. Žádost o nový certifikát provedete přímo v aplikaci EET v záložce “certifikáty – nový certifikát” a je třeba ho okamžitě uložit!

Do pokladního zařízení certifikát nahrajete pomocí flashdisku, přílohy z emailové zprávy nebo prostřednictvím vzdálené správy z jakéhokoliv počítače (doporučený postup).

Na závěr přidáváme pár praktických rad:

 • Zvolte si spolehlivého a zodpovědného dodavatele pokladního systému, který vám pomůže s registrací EET a se správným nastavením. Předejdete tak pozdějším komplikacím a případným pokutám.
 • Nezapomeňte údaje uvedené na portálu pravidelně kontrolovat a aktualizovat, dojde-li k nějaké změně.
 • V případě dlouhodobé nepřítomnosti (nemoc, dovolená, rekonstrukce) označte provozovnu jako přerušenou. Jedná se však o mimořádné a opravdu dlouhodobé přerušení činnosti (např. více jak na jeden měsíc), krátkodobou nemoc nebo dovolenou nikomu oznamovat nemusíte.
 • Nesedí vám tržby na portálu s pokladní uzávěrkou? Požádejte o podrobný výpis v záložce Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách. Můžete tak včas odhalit chybu v nastavení pokladního zařízení.
 • Zde je podrobné video týkající se registrace EET.

Komentáře

Odeslat