Restaurace budou muset od 1. 11. kontrolovat bezinfekčnost hostů

Zatímco dosud stačilo mít ve stravovacích zařízeních jen viditelně vyvěšenou informaci, že obsloužen bude pouze host, který splňuje bezinfekčnost a namátkové kontroly prováděla policie nebo pracovníci hygieny, od 1. listopadu tato povinnost přechází na provozovatele gastro zařízení. Rozhodla o tom vláda na svém posledním jednání. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha se jedná o běžnou praxi, která funguje v mnoha dalších zemích. Zkracuje se také platnost PCR a antigenních testů. 

Obsluha restaurací, kaváren, barů, diskoték a dalších stravovacích provozů bude mít nově povinnost zkontrolovat bezinfekčnost každého hosta (tzv. OTN – očkování, testování, nemoc) a nepustit dovnitř nikoho, kdo toto potvrzení nedoloží. Host bude povinen certifikát předložit a ručit za to, že není falešný. V opačném případě ho čeká postih. Bezinfekčnost není potřeba prokazovat ve food courtech, které jsou součástí nákupních center a také u prodeje s sebou (tzv. take away).

Jak prokázat bezinfekčnost

  • Potvrzením o ukončeném očkování proti nemoci covid 19 s tím, že od podání druhé dávky očkovací látky uplynulo min. 14 dnů.
  • Negativním výsledkem PCR testu (ne staršího než 72 h) nebo antigenního testu (ne staršího než 24 h). Nárok na bezplatné provedení testu (antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.
  • Potvrzením o prodělané nemoci covid-19.

Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor typu FFP2 ve všech vnitřních prostorách budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami. Zaměstnavatel má možnost zhodnotit rizika na pracovišti a stanovit individuální postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. Zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel může v určitých případech, kdy je výkon práce spojen např. s vysokou fyzickou námahou či na pracovištích se zvýšenou teplotou, přizpůsobit používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od stejného data, tedy od 25. října, dochází také ke zkrácení karantény z původních 14 dnů na týden od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19, a to za podmínky, že v rozmezí pátého až sedmého dne podstoupí člověk kontrolní PCR test s negativním výsledkem.

Od 22. listopadu se na hromadných akcích nad tisíc osob nebudou uznávat antigenní testy, ale pouze testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování. Nově se také stanovila hranice maximálně 1000 osob na venkovních hromadných akcích, tedy stejně jako u akcí vnitřních. Na základě domluvy s kulturní obcí a Asociací lyžařských středisek, zavedou od 1. prosince provozovatelé lyžařských areálů systém OTN při nákupu jízdenek na vleky a lanovky.

Zároveň se zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.
Všechna aktuálně platná nařízení najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat