Od 22. listopadu: Do restaurace nebo na Vánoční trhy už jen s očkováním

Od pondělí 22. listopadu již nebude možné prokázat bezinfekčnost antigenním nebo PCR testem. Do restaurací, fitness center, ke kadeřníkovi či na Vánoční trhy tak bude umožněn vstup pouze na základě certifikátu o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých max. 180 dnech. Dokladem o bezinfekčnosti tak nově nebudou ani samotesty.

Inspirace od sousedů

Vláda se inspirovala částečně tzv. bavorským modelem a výrazně zpřísnila pravidla pro provoz obchodů a služeb nebo pro návštěvy hromadných akcí. Tam, kde se dosud dalo prokázat platným antigenním či PCR testem bude od 22. listopadu nutné předložit potvrzení o očkování či prodělání nemoci. Provozovatelé daných zařízení nebo pořadatelé hromadných akcí budou muset před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby zkontrolovat, že zákazník dané podmínky splňuje.

Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a ti, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem ne starším než 72 hodin. Výjimka platí pouze pro děti do 12 let, které nemusí prokazovat bezinfekčnost žádným způsobem.

Testování ve firmách

Od 22. listopadu se taktéž obnoví povinnost plošného testování zaměstnanců ve firmách a OSVČ, a to alespoň jedenkrát týdně. Firmy k tomu mohou využít samotesty, případně své zaměstnance poslat na antigenní testování do zdravotnických zařízení. Každý zaměstnanec má povinnost se testování podrobit.

Výjimku mají očkovaní zaměstnanci, dále lidé, kteří prodělali covid (v uplynulé lhůtě 180 dnů), či lidé, kteří mají negativní výsledek testu pro vlastní účely (antigenní nebo PCR test) ne starší než 7 dnů. Testovat se nemusí ani očkovaní zaměstnanci a živnostníci starší 60 let nebo lidé, kteří pracují z domova.

Pokud se zaměstnanec odmítne nechat otestovat, musí dodržovat protiepidemická opatření. Tzn. povinnost nosit respirátor typu FFP2 po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržování rozestupů, oddělené stravování a celkově omezený kontakt s ostatními. Nedodržení povinnosti se testovat současně musí zaměstnavatel ohlásit příslušné krajské hygienické stanici.

Komentáře

Odeslat