Povinné testování ve firmách od března a speciální bonus pro zaměstnance v karanténě

Vláda rozhodla o povinném testování zaměstnanců ve firmách a současně omezila závodní stravování. Pro lidi v karanténě odsouhlasila speciální bonus k nemocenské ve výši až 370 Kč denně. Nově se také do 6. dubna musí otestovat všechny OSVČ, které přicházejí do kontaktu se zákazníky a povinnost se vztahuje také na veřejný sektor a neziskové organizace. 

Testování ve firmách

Plošné testování zaměstnanců ve firmách bude povinné a rozběhne se ve dvou vlnách.

  • Firmy, které mají nad 250 zaměstnanců musí všechny otestovat do 12. března.
  • Podniky s 50 – 249 zaměstnanci pak do 15. března.
  • Malé firmy od 10 zaměstnanců musí testovat od 26. března.
  • OSVČ, které nepracují z domova, ale přichází do styku se zákazníky se musí otestovat nejpozději do 6. dubna.

Od 3. března mají zaměstnavatelé povinnost zajistit pro své zaměstnance antigenní testy prováděné buď zdravotníky, nebo přímo testovanou osobou. Od 5. března musí své zaměstnance vyzvat, aby test podstoupili, a od 12. března nesmí zaměstnancům, kteří v uplynulých sedmi dnech nebyli testovaní, umožnit přístup na pracoviště. U menších firem od 50 do 249 osob se termíny posouvají na 5., 8. respektive 15. března.

Podniky si mohou testování zajistit více způsoby. Prvním je volba závodního lékaře, který může antigenní testy nabízet a testovat všechny zaměstnance v rámci firmy. Další možností je pak poskytování testů na základě smlouvy s externím poskytovatelem zdravotních služeb mimo prostory firmy, např. v odběrovém centru.

Testování musí být zajištěno alespoň jedenkrát týdně a zaměstnanci budou povinni na výzvu zaměstnavatele toto testování podstoupit. Výjimku mají pouze ti, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní test na covid 19, prošli izolací a nemají žádné příznaky. Bude-li výsledek provedeného testu pozitivní, budou dotyční zaměstnanci povinni neprodleně opustit pracoviště, odjet domů, nahlásit to svému zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři, který je pošle na PCR test.

Náklady spojené s nákupem testů částečně vykompenzuje stát. Proplatí firmám 60,- Kč za test a celkem čtyři testy měsíčně na každého zaměstnance. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova.

Mimořádné opatření týkající se povinného testování zaměstnanců najdete v plném znění na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Testovat své zaměstnance musí nově také malé podniky

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí 15. března 2021 vláda Andreje Babiše.

Zaměstnavatelé s více než deseti zaměstnanci se od 26. března přidají k velkým a středním firmám, kterým Ministerstvo zdravotnictví kvůli špatné epidemické situaci pravidelné plošné testování už nařídilo.

  • Malí zaměstnavatelé budou mít povinnost od 17. března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat.
  • Zaměstnanci budou povinni se testování podrobit. Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v posledních 90 dnech.

Omezený režim závodního stravování

Dalším opatřením, jehož cílem je zabránit sdružování zaměstnanců v jídelnách, je zpřísnění podmínek pro závodní stravování zaměstnanců v soukromých firmách, ale také např. v nemocničních kantýnách. 

U jednoho stolu smí sedět a jíst pouze jeden strávník a mezi jednotlivými stoly pak musí být dodržen rozestup dva metry nebo nainstalované mechanické přepážky, které brání šíření kapének.

Bonus pro lidi v karanténě

Zaměstnanci, kteří musí nastoupit karanténu dostanou nově k nemocenské speciální bonus až 370 Kč denně. Výše nemocenské plus bonusu by ale dohromady neměla překračovat výši platu. Změna zákona by měla platit dva měsíce a jejím cílem je motivovat zaměstnance, aby se v případě rizikového kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nevyhýbali karanténě.

Prodlužuje se také doba, kdy by zaměstnanec v nařízené karanténě nemocenskou pobíral, a to z deseti na čtrnáct dní.

Komentáře

Odeslat