Od 1. září 2020 znovu nasadíme roušky

Od 1. září 2020 se pravidla pro nošení roušek změnila mnohokrát. Přesto se snažíme udržet s těmito změnami krok a přinášíme vám krátký souhrn vládních opatření pro zpomalení šíření korona viru, která jsou platná pro celé území České republiky od 18. 9. 2020 od 18 hodin.

Kde musím nosit roušku

  • Ve všech uzavřených prostorách, tzn. v obchodech, restauracích, u lékaře, kadeřníka nebo v divadle, včetně společných prostor v hotelech či panelových bytech jako jsou chodby, schodiště, výtahy, sklepy, apod. (výjimkou je výkon sportovní činnosti, tzn. roušku nemusíme mít při cvičení v posilovně, na bowlingu nebo např. v plaveckém bazénu apod.)
  • Ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, metro apod.), v nádražních budovách, na letišti atd.
  • Během podzimních voleb do Parlamentu ČR (uvnitř volebních místností).
  • Ve všech školách (základních, středních i vysokých) a to nejen ve společných prostorách, ale i během vyučování. Výjimku má první stupeň základní školy, předměty jako jsou tělesná a hudební výchova (při zpěvu) či hra na dechové hudební nástroje.
  • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy stejné domácnosti.

Z této povinnosti jsou vyjmuty následující výjimky

  • děti do dvou let věku
  • osoby s mentálními poruchami, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
  • pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • osoby řídící vozidlo veřejné hromadné dopravy (pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími)
  • roušku si na dobu nezbytně nutnou mohou sundat také např. cestující v hromadné dopravě při konzumaci jídel a nápojů, novomanželé při svatebním obřadu a pořizování fotografií apod.

Celé znění opatření včetně výjimek naleznete na webu pražské hygieny nebo na koronavirus.mzcr.cz.

Doporučujeme sledovat aktuální informace, které najdete vždy na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat