Bezúročné úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců. Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s. proto nabízí bezúročné úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem.

COVID – UBYTOVÁNÍ

Vláda schválila 20. 7. 2020 další podpůrný program COVID – ubytování, který je zaměřený na pomoc ubytovacím zařízením. Stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být tato zařízení uzavřena. Podpora se nevztahuje na krátkodobé pronájmy typu Airbnb apod. Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní a v rámci vyplácení podpory bude zohledněna i sezónnost. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu.

Podrobné informace o programu na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

COVID I

Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

O jaký úvěr se jedná?

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

Na co ho můžete využít?

  • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
  • na pořízení a financování zásob
  • na další provozní výdaje

Pro koho je určen?

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

COVID II

První kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno 3. dubna 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cíl tohoto programu je stejný, jako v případě COVID I, s tím rozdílem, že program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy

Žádosti a přílohy do programu COVID II jsou přijímány pouze na oficiálních formulářích, žádost včetně příloh naleznete zde. Žádosti zaslané na jiných, než oficiálních formulářích nebudou zpracovány!

Podrobné informace a případné změny sledujte prosím přímo na oficiálních stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s.

Komentáře

Odeslat