Nejčastější otázky zákazníků

Často se na nás obracíte s metodickými dotazy k EET 2020. Rozhodli jsme se proto odpovědět na ty nejčastější a přeložit jazyk právníků běžným živnostníkům. Rozumíme, že mnoho termínů je těžko pochopitelných, výkladů je mnoho a často si i protiřečí a především vám chceme ušetřit čas. Namísto vyhledávání informací a studia zákonů se tak můžete soustředit na své podnikání.

Opravdu musím mít EET?

EET se v poslední fázi bude týkat všech živnostníků, kteří za své zboží či služby přijímají od zákazníků hotovost, a to bez ohledu na výši zisku, frekvenci poskytování služby nebo skutečnost, že si živností pouze přivyděláváte k zaměstnání, důchodu či mateřské dovolené. Podrobné informace o tom, koho se bude týkat EET 2020 najdete zde.

Zvláštní „papírový“ režim – co to znamená a kde o něj požádat?

Za splnění určitých podmínek uvedených na webu www.etrzby.cz si můžete od 1. 2. 2020 požádat na kterémkoliv Finančním úřadě o tzv. zjednodušený režim EET a místo on-line evidence přes pokladní zařízení budete v případě schválení žádosti využívat předtištěné bločky, které dostanete na FÚ. Jednou za každé kalendářní čtvrtletí potom odevzdáte na FÚ souhrn vašich tržeb za uplynulé období. O takový způsob evidenci si musíte požádat osobně na FÚ a počkat si na rozhodnutí o schválení či zamítnutí.

Co jste o zvláštním režimu možná nevěděli

  1. Požádat o něj nemůžete kdekoliv, ale pouze na věcně a místně příslušném FÚ.
  2. Nezávazný vzor žádosti o zvláštní režim, stejně jako příklady vyplnění najdete na webu www.etrzby.cz.
  3. Zvláštní režim EET není možné kombinovat s on-line běžným režimem, tzv. že nemůžete mít např. v jedné provozovně pokladnu a v druhé papírovou evidenci.
  4. Není možné ho praktikovat v případě evidence v pověření nebo nepřímého zastoupení.
  5. FÚ má 30 dní na oznámení rozhodnutí, které vám nejčastěji sdělí osobně! Tzn., že si vás FÚ pozve, sdělí rozhodnutí a v případě kladného výsledku vám rovnou předá papírové bločky, které budou dle charakteru vaší činnosti a rozsahu výkonu v takovém počtu, který by vám měl postačit cca na jeden rok. V jednom bločku je 100 ks účtenek (vždy jeden originál + jedna kopie).
  6. Bločky mají svá sériová čísla a jsou vázané na DIČ poplatníka, tudíž FÚ má přesný přehled o tom, jaký bloček komu patří. Pokud vám tedy účtenky v bločku začnou docházet, je třeba si včas dojít na FÚ pro nové, není možné si bloček půjčit od jiného podnikatele.
  7. Pro každou provozovnu potřebujete mít bloček zvlášť – 2 provozovny = 2 různé bločky.
  8. Jednou za 3 měsíce vyplníte tzv. Oznámení o tržbách (závazný formulář je ke stažení zde), kde uvedete součet tržeb v dané provozovně za dané období. Máte-li více provozoven, budete sčítat tržby za každou zvlášť a každá další provozovna bude přiložená jako samostatná příloha k tomuto formuláři. Oznámení o tržbách buď přinesete osobně na místně příslušný FÚ nebo ho pošlete elektronicky (FS nyní připravuje formulář pro elektronické podání).

Od kdy platí poslední fáze EET a nezruší ji třeba do té doby?

Poslední fáze EET odstartuje 1. ledna 2021. Novela zákona byla upravena podle verdiktu Ústavního soudu z prosince 2017 a poté úspěšně prošla oběma komorami parlamentu. Nic tedy nebrání spuštění EET v řádném termínu.

Týká se mě EET, jak mám postupovat?

Prvním krokem je žádost o autentizační údaje. Tuto můžete provést buď osobně na kterémkoliv finančním úřadě nebo přes daňový portál, kdy vám budou tyto údaje zaslány do týdne do vaší datové schránky. Pokud nemáte datovou schránku, je nutné si autentizační údaje vyzvednout osobně na FÚ. Pomocí získaných autentizačních údajů se poté přihlásíte naportál správce daněa vygenerujete si certifikát pro svoji provozovnu, který poté nahrajete do vašeho pokladního zařízení nebo mobilního telefonu, pomocí kterého budete elektronicky evidovat svoje tržby. Celý proces shrnuje naše instruktážní video níže.

Jaký je rozdíl mezi pokladním systémem a platebním terminálem?

Pokladní systém je zařízení, zpravidla dotykový tablet s tiskárnou, které vám umožní evidovat tržby on-line. Je možné k němu připojit i platební terminál, kterým umožníte svým zákazníkům platbu kartou. Samotný platební terminál vám však EET nevyřeší, slouží totiž pouze k přijímání platebních karet.

Co se stane, když přestanu přijímat hotovost a budu akceptovat pouze platby kartou?

Jeden z nejčastějších dotazů poslední doby, jelikož bezhotovostní platby nebudou podléhat EET. Není to však tak jednoduché, jak by se mohlo zdát a z pohledu některých dozorových orgánů se takové opatření může jevit jako diskriminační.

Podle Ministerstva financí si obchod může určit sám, zda bude přijímat hotovost nebo ne, s tím, že o tom musí předem informovat zákazníka u dveří. Tvrdí, že je třeba v tomto ponechat obchodům smluvní volnost, a že pokud si obchod se zákazníkem „domluví“ bezhotovostní plnění, neuplatňují se žádné sankce. 

Naopak ČNB tvrdí: „Odmítání hotovosti je nelegální. Hotové peníze musí přijímat každý. Smluvní volnost obchod-zákazník se podle centrální banky na hotovost nevztahuje, neboť jde o tzv. nucené oběživo. A ČNB se v tomto odkazuje i na dosavadní judikaturu soudů. Obchodník je vždy povinen umožnit zákazníkovi platbu v hotovosti při úhradě kupní ceny, nejedná-li se o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě.“

Stejně tak Finanční správa na svých pravidelných konferencích k EET upozorňuje, že každý zákazník má právo na klasickou tištěnou účteknu a pokud zákazník odmítne její elektronické doručení, je každý podnikatel povinen ji vytisknout a předat.

Vždy tak bude záležet na posouzení konkrétního případu individuálně a s ohledem na všechny skutečnosti. Připravte se na tuto situaci dopředu a pořiďte si ke své pokladní aplikaci také tiskárnu. Předejdete tím zbytečným komplikacím a případným sakcím za neplnění povinností dle zákona o EET.

Mohu si nákup pokladny odečíst z daní?

V souvislosti s přijetím zákona o EET byl přijat i doprovodný zákon 113/2016 Sb., který přidává § 35bc Sleva na evidenci tržeb, díky které si můžete odečíst jednorázovou slevu na dani ve výši až 5000,- Kč, v tom zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidujete tržbu a to bez ohledu na skutečně vynaložené náklady.

Výňatek ze zákona:

  1. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000,- Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
  2. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob. Právnické osoby žádný nárok na slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají. Týká se poplatníka, nikoliv provozovny, nelze tedy uplatnit vícekrát – na každou provozovnu.

Sleva bude činit 5000,- Kč, bez ohledu na to, jaké skutečné náklady poplatník na pořízené zařízení vynaložil. Výši slevy netřeba nijak prokazovat. Má na ni jednorázově nárok poplatník v roce, ve kterém poprvé zaeviduje EET tržbu.

Sleva nejde použít každý rok a nedá se přesunout do dalšího zdaňovacího období.

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte nebo potřebujete poradit, jaká EET pokladna je pro vás nejlepší? Podívejte se do databáze znalostí anebo nám zavolejte na 221 221 331.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat