EET 2020 – Jak postupovat s EET a jak vybírat řešení

V roce 2021 se EET dotkne až na určité výjimky zbytku podnikatelů, kteří nebyli zahrnuti do prvních dvou vln. Přinášíme vám souhrnný přehled informací, koho se EET týká, jak postupovat při registraci a jak vybrat to správné řešení právě pro vás.

Koho musí mít EET v roce 2021?

Všeobecně se dá říct, že až na minimální výjimky uvedené v §12 hlavy III Zákona o evidenci tržeb se EET 2021 bude týkat všech podnikatelů, kteří za svoje zboží či služby přijmou od zákazníka platbu v hotovosti, stravenkou nebo dárkovým poukazem. Nezáleží přitom na výši zisku, frekvenci poskytování činnosti nebo skutečnosti, že si živností pouze přivyděláváte k zaměstnání, důchodu nebo mateřské dovolené. Níže uvádíme výčet těch nejzastoupenějších oborů, kterých se od 1. 1. 2021 bude EET týkat.

 • Kadeřnice, kosmetičky, nehtová studia, masáže a další wellness služby.
 • Řemeslníci jako jsou truhláři, instalatéři, elektrikáři, plynaři, kominíci apod.
 • Opraváři, programátoři, IT služby, autoservisy, stavební činnosti atd.
 • Výrobci nábytku, oděvů, pekaři, cukráři, řezníci, pěstitelé, chovatelé či biofarmy.
 • Autoškoly, taxislužby, lektoři, fotografové, účetní atd.
 • Lékaři, veterináři, dentisté, advokáti, notáři, finanční poradci, účetní, pojišťovací či realitní makléři.
 • Cestovní kanceláře a agentury, zábavní parky, sportovní areály, fitness centra, muzea a knihovny nebo reklamní agentury.
 • Podívejte se na detailní přehled podnikatelských činností, které musí mít EET v 2020. Najdete tam také nástroj, který vám do emailu pošle od kdy EET v 2021 musíte mít.

Co musíte udělat pro úspěšnou registraci k EET v tomto roce?

Prvním krokem je žádost o tzv. autentizační údaje, kterou můžete podat buď osobně na kterémkoliv finančním úřadě, nebo přes daňový portál, kdy vám budou tyto údaje zaslány do týdne do vaší datové schránky.

Pomocí získaných autentizačních údajů se poté přihlásíte na portál správce daně, zaregistrujete si svoji provozovnu, vyplníte požadované údaje a vygenerujete si certifikát, který nahrajete do pokladny. Naše video vás krok za krokem provede celým procesem od podání žádosti až po úspěšné nastavení ve vaší pokladně.

Jak vybrat to pravé řešení?

Položte si otázku, co od pokladny očekáváte? Potřebujete pevné nebo přenosné zařízení? Povedete v pokladně také skladové hospodářství nebo vám stačí jen základní funkce pro splnění zákonné povinnosti EET?

Většina podnikatelů, kterých se týká letošní EET, sáhne po jednoduchém řešení, tzn. malá přenosná pokladna se zabudovanou tiskárnou účtenek, s kvalitní baterií, která vydrží celý den bez nabíjení a s možností vložit datovou kartu operátora pro připojení k internetu. Na jednom zařízení může pomocí tzv. evidence v pověření pracovat více subjektů, což ocení zejména kadeřnice, kterým odpadne nutnost kupovat si každá svoji vlastní EET pokladnu. Toto zařízení nyní můžete získat zcela ZDARMA. Stačí zaplatit licenci na 14 a více měsíců.

Navíc si jako podnikající fyzická osoba budete moci odečíst jednorázovou slevu na dani ve výši až 5 000,- Kč, v tom zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidujete tržbu a to bez ohledu na skutečně vynaložené náklady. 

Co je to zvláštní režim EET?

Zvláštní režim je novinkou, kterou chtějí zákonodárci zjednodušit EET drobným živnostníkům. Od 1. 2. 2020 o něj můžete bezplatně požádat na kterémkoliv finančním úřadě a doložit, že splňujete všechny podmínky pro jeho udělení. Jaké to jsou?

 • Být poplatník daně z příjmu fyzických osob, nebo poplatník daně z příjmu právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.
 • Nebýt plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Provozovat podnikatelskou činnost maximálně se dvěma zaměstnanci.
 • Výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 600 000,- a předpokládaná výše těchto příjmů nepřesahuje v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících částku 600 000,-.

Pokud vám poté bude zvláštní režim EET povolený, dostanete na finančním úřadě předtištěné bločky, které budete ručně vypisovat pokaždé, když od zákazníka přijmete hotovost a uchovávat všechny kopie pro případ kontroly. Každé kalendářní čtvrtletí pak musíte odevzdat finančnímu úřadu soupis všech tržeb za dané období na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí a uvést všechny požadované údaje. 

Z uvedeného vyplývá, že o zjednodušení se mluvit nedá, spíše naopak. Namísto pohodlného naťukání do pokladny a automatického vytištění účtenky vám přibude papírování, které zabere více času a rovněž riziko pochybení je v tomto případě vyšší než při používání EET pokladny. Je tedy na zvážení každého podnikatele, zda dá přednost ručnímu vypisování každé účtenky nebo si zvolí pohodlný a moderní pokladní systém, který se o všechno postará.

Komentáře

Odeslat