Legislativní změny v roce 2023. Nenechte se zaskočit

Rok 2023 opět přinese podnikatelům řadu legislativních změn. Od revoluční novely zákoníku práce, přes pravděpodobné zrušení EET až po elektronické daňové přiznání. Zatímco některé změny se nacházejí stále ještě v připomínkovém řízení a čekají na projednání Poslaneckou sněmovnou, jiné jsou již definitivně schválené a začnou platit na začátku příštího roku. Seznamte se s hlavními novinkami, ať vás chystané změny nezaskočí.

Zákoník práce projde revolucí

Projednávaná novela zákoníku práce, která by měla platit již od 1. ledna 2023, zavádí velké změny v oblasti dohod mimo pracovní poměr, komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a nově také regulaci práce z domova.

Dohodáři si polepší

Zaměstnanci, kteří pracují na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti budou mít nově nárok na dovolenou nebo na ošetřovné neboli pečovatelskou dovolenou v délce pěti pracovních dní za rok. Zaměstnavatel jim také bude muset garantovat poskytnutí odpočinku, příplatku nebo náhradního volna, případně také náhradu odměny za práci v noci, během víkendu, státního svátku nebo ve ztíženém pracovním prostředí.

Home office bude mít jasná pravidla

Žhavou novinkou je regulace práce z domova, tzv. home office, na který by mohli mít právo zejména zaměstnanci pečující o dítě do 15 let nebo těhotné ženy, které zaměstnavatele požádají o umožnění výkonu práce na dálku. Ve smlouvě pak musí být uvedeno místo výkonu práce, pracovní doba nebo např. způsoby komunikace a zaměstnavatel bude povinen platit zaměstnanci náklady ve výši 2,80 Kč za každou hodinu práce z domova. Půjde o hodinový paušál na plyn, elektřinu, vodu a odpad. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti zaměstnance o práci na home office, bude povinen písemně odůvodnit její zamítnutí. 

Digitální výpověď

Dalším zajímavým bodem je zavádění digitalizace. Větší flexibilitu do pracovněprávních vztahů by měla přinést nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování. Pracovní smlouvy či dohody a jejich dodatky bude nově možné zasílat po dohodě obou stran elektronicky, například prostřednictvím e-mailu a stejnou cestou bude možné doručit i další dokumenty, jako třeba výpověď.

Zrušení EET

Povinnost elektronicky evidovat tržby se od 1. prosince 2016 vztahovala na všechny podnikatele v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a od 1. 3. 2017 se pak rozšířila i na oblast maloobchodu a velkoobchodu. Namísto plánovaného zapojení posledního segmentu, a sice služeb, výroby a řemesel od března, resp. června 2018, došlo vlivem rozhodnutí Ústavního soudu a následně pandemie covidu k pozastavení této povinnosti pro všechny podnikatele až do konce roku 2022.

V Poslanecké sněmovně však mezitím proběhlo dne 11. 10. 2022 druhé čtení návrhu zákona, kterým se ruší zákon o elektronické evidenci tržeb. Stále platí, že je EET v současné době pozastavena, avšak podnikatelé mohou své tržby evidovat dobrovolně. Legislativní proces návrhu zákona, kterým se ruší zákon o evidenci tržeb, pokračuje a definitivní ukončení evidování tržeb se tak bude odvíjet od konečného znění platné legislativy.

Daňové přiznání už jen elektronicky

Od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a také těm právnickým osobám, které ji dosud nemají (spolky, nadace, SVJ, apod.). V souvislosti s tím i OSVČ budou muset daňové přiznání podávat elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky, elektronického podání pro Finanční správu (EPO), nebo v online aplikaci finančního úřadu MOJE daně. Zastánci přiznání v papírové formě si tak budou muset zvyknout na interaktivní formulář pro online podání. 

Zvýší se také minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání (z 15 000 Kč na 25 000 či 50 000 Kč). A zvýšení se dočká i limit pro registraci k DPH a hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do režimu paušálního daně na dva miliony korun.

Šetřete čas i nervy s Dotykačkou

Pokud nejste vyloženě rození analytici a přestava excelových tabulek a zdlouhavého papírování vás děsí, máme pro vás dobrou zprávu. Dotykačka umožňuje export dat z pokladny přímo do vašeho účetního systému. Díky tomu získáte veškeré podklady pro kontrolní hlášení na pár kliknutí. Kromě velké úspory času a nervů se tak ještě vyhnete chybám při ručním přepisování čísel, a tím pádem i případné pokutě za nesprávně vyplněné hlášení.

Comments are closed.