úlevy OSVČ

Jaké úlevy mohu čerpat jako OSVČ?

Vláda ČR v reakci na nouzový stav a krizovou situaci okolo pandemie koronaviru postupně zavádí určité úlevy pro živnostníky, kterým výrazně poklesly příjmy. A nemusí to být jen přímé dopady, jako uzavření provozovny nebo omezení činnosti. Na kompenzaci dosáhnou všichni, kterých se pandemie koronaviru dotkla. Ať už tím, že mají zaměstnance v karanténě, že přišli zavřením hranic o klíčového dodavatele nebo prostě jen tím, že mají výrazný pokles počtu návštěvníků v souvislosti s omezením volného pohybu osob. Jedná se zejména o posunutí termínů pro podání daňového přihlášení a následné platby daně z příjmu, prominutí některých záloh nebo tzv. kompenzační bonus pro OSVČ, jehož podoba je zatím stále předmětem jednání.

Návrh úlevKoho se týkáAktuální stavPodmínky čerpání
OŠETŘOVNÉ z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020zaměstnanecaktivníPoslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70%, minimálně pak 400 Kč/den
„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ IIOSVČaktivní400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
Program Antivirus PLUS (původně Antivirus A) – náhrada mezd a platůfirma, OSVČaktivní – prodlouženo do 12/2020Rozhodnutím vlády z 14. 10. 2020 je do 31. 12. 2020 prodloužen režim programu A. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100% náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80% náhrad mezd.
Program Antivirus Bfirmaaktivní – prodlouženo do 12/2020K prodloužení došlo i u režimu „B“
Velký liberační balíčekfirma, OSVČnovéOdložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena – odložení všech plateb – DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.
Moratorium na splátky hypoték a dalších úvěrůfirma, OSVČaktivní
– v platnosti
Odklad splátek bude umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení budou moci podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.
Splátky bude možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Moratorium se týká úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele.
Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a DPČ, DPPfirma, OSVČ, DPP, DPČ v přípravěSchválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna.
Kompenzační bonus bude navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.
Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení.
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.
Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura).
PŘEHLED všech opatření pro OSVČ a firmyfirma, OSVČaktivníJaká opatření či programy pro podnikatele a živnostníky jsou připraveny na pomoc v boji s následky pandemie koronaviru? Na co lze podporu využít, koho se týká a za jakých podmínek? Vše ve dvou tabulkách – Opatření pro firmy a Opatření pro OSVČ.

Poslední aktualizace: 3.11.2020.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat