Hospody jen do 20 hodin a zákaz hromadných akcí

Od 5. října 2020 po dobu třiceti dnů byl na celém území České republiky znovu vyhlášen nouzový stav a s ním i nejrůznější omezení a zákazy. Přinášíme Vám krátký souhrn aktuálních opatření, která vyhlásila Vláda ČR a které mohou mít vliv na Vaši podnikatelskou činnost.

EDIT Ode dne 9. října 2020 po dobu 14 dnů platí následující:

Uzavření kulturních a sportovních zařízení

 • Zákaz provozu všech vnitřních sportovišť, bazénů, fitness center, wellness zařízení, solných jeskyní, lázní, saun a solárií.
 • Uzavření zoologických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.
 • Uzavření kin, divadel, cirkusů, varieté, heren a kasin, planetárií apod.
 • Zákaz provozu poutí, veletrhů a výstav a podobných hromadných událostí.

Omezení v prostorách stravovacích služeb

 • Omezení provozní doby restaurací, hospod, barů, klubů, diskoték apod. a zákaz vstupu zákazníkům v době od 20:00 do 6:00 hodin. Toto nařízení se nevztahuje na výdejní okénka nebo rozvozové služby.
 • Provozovatel je dále povinen zajistit u vchodu do provozovny stojan s dezinfekcí na ruce a vyzývat zákazníky k jejímu používání. 
 • Do provozovny může v jednom čase vstoupit maximálně tolik osob, kolik je uvnitř míst k sezení. U jednoho stolu mohou sedět max. 4 osoby a mezi jednotlivými stoly je nutné udržovat odstup alespoň 1,5 metru.
 • Byl vydán také zákaz produkce živé hudby a tance.
 • Dále je nutné zákazníky upozorňovat na povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách (ideálně umístěním upozornění na dveře provozovny), vyzývat k dodržování rozestupů mezi zákazníky min. 2 metry ve společných prostorách (chodby, toalety, fronty u pokladny apod.) a upřednostňovat bezkontaktní platby platebními kartami.

Omezení hromadných akcí

 • Limit pro účast na hromadných akcích byl nově stanoven na max. deset osob ve vnitřních prostorách staveb a dvacet osob ve vnějších prostorách s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. 
 • Zakazují se také koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek.
 • Divadelních, filmových a dalších uměleckých představení se může účastnit nejvýše 500 diváků, s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami. Každý účastník akce musí mít své místo k sezení, pokud je zpoplatněn vstup, nelze ho prodat jinak než na konkrétní místo k sezení.  V prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů.

Omezení v prostorách stravovacích služeb

 • Stále platí omezení provozní doby restaurací, hospod, barů, klubů, diskoték apod. a je zakázán vstup zákazníkům v době od 22:00 do 6:00 hodin. Toto nařízení se nevztahuje na výdejní okénka nebo rozvozové služby.
 • Provozovatel je dále povinen zajistit u vchodu do provozovny stojan s dezinfekcí na ruce a vyzývat zákazníky k jejímu používání. 
 • Do provozovny může v jednom čase vstoupit maximálně tolik osob, kolik je uvnitř míst k sezení. U jednoho stolu může sedět max. 6 osob a mezi jednotlivými stoly je nutné udržovat odstup alespoň 1,5 metru.
 • Dále je nutné zákazníky upozorňovat na povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách (ideálně umístěním upozornění na dveře provozovny), vyzývat k dodržování rozestupů mezi zákazníky min. 2 metry ve společných prostorách (chodby, toalety, fronty u pokladny apod.) a upřednostňovat bezkontaktní platby platebními kartami.

Celé znění vládního nařízení a další důležité informace naleznete vždy na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo v naší podnikatelské poradně.

Komentáře

Odeslat