Pozor na pokuty spojené se zavedením EET

Ano, je to skutečně tak. Pokuty za nedodržení povinnosti evidovat tržby opravdu hrozí.

Aby nový zákon o EET byl kompletní a podnikatelé ho dodržovali, vznikl sankční systém, který na dodržování povinnosti dohlédne.

EET pokuta až půl milionu korun 

Za porušení povinností stanovených zákonem o elektronické evidenci tržeb, hrozí živnostníkům a firmám pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokuta vzniká například za prokázané ztížení či zmaření evidence tržeb, nevystavení účtenky nebo neumístění dostatečně viditelného informačního oznámení v provozovně nebo na webu. Při ukládání sankce podle zákona o evidenci tržeb však musí správní orgán vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem a může pokutu uložit pouze v takové výši, která odpovídá závažnosti porušení dosavadní činnosti a majetkovým poměrům dotyčného.

Krajní mez – uzavření provozovny 

Může nastat i situace, že kontrolní úřad rozhodne daný podnik zavřít. Uzavření provozovny je však krajním prostředkem jak donutit podnikatele, aby napravil závažné porušení zákona. Tato opatření k vynucení nápravy budou využívána pouze ve výjimečných případech, a to při úmyslném obcházení zákona, kdy podnikatel bude doslova bojkotovat svou zákonnou povinnost. Smyslem sankcí není nepoctivého podnikatele zlikvidovat, ale donutit ho, aby se začal chovat podle pravidel. Pokud protiprávní stav odstraní, bude moci svou provozovnu znovu otevřít a dál podnikat.

Informační povinnost o EET v provozovnách

Podnikatelé spadající do režimu EET budou muset mít na prodejních místech, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelný a čitelný informační text (pokud to nevylučuje povaha věci). Informační oznámení je poplatník povinen umístit i na internetové stránky, na kterých je nabízeno zboží nebo služby.

Obsah oznámení pro běžný režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obsah oznámení pro zjednodušený režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Správní delikty – výňatek ze zákona o evidenci tržeb

§ 28 přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost 
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, 
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, 
c) umístit informační oznámení, 
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 
(3) Za správní delikt se uloží pokuta 
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b), 
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

Komentáře

Odeslat