EET od 1. prosince 2016. Definitivně.

Úvahám o možném posunutí startu EET je definitivní konec. Elektronická evidence tržeb startuje podle původního plánu od 1. prosince 2016. Potvrdil to ministr financí s tím, že pro odklad startu EET není žádný vážný důvod. Co to znamená pro podnikatele? Tady je přehled toho nejdůležitějšího.

Kromě plošné mimořádné slevy na dani ve výši až 5 000 Kč na pořízení pokladního systému chce ministr financí navíc pomoci malým regionálním firmám do 10 zaměstnanců jednorázovou dotací financovanou z fondů EU. Co to všechno znamená pro podnikatele? Tady je přehled toho nejdůležitějšího.

V souvislosti se zákonem o e-tržbách byl také zaveden zákon č. 113/2016 Sb., který snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. Toto snížení je výsledkem vyjednávání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která chtěla dojednat takový režim, které bude pro podnikatele jednoduchý, nenákladný a neomezí jeho hlavní činnost.

Hotovost v hlavní roli

On-line evidence tržeb se týká všech, kdo přijímají za zboží nebo služby peníze nejen v hotovosti, ale i platebními kartami, stravenkami, směnkami a šeky. Nicméně zavedení přijde v několika fázích. Pojďme si to tedy krok po kroku shrnout, jak to celé bude.

Jak je řečeno ve Sbírce zákonů, účinnost e-tržeb je od sedmi měsíců od doby, co vyjde právě ve Sbírce zákonů. Od 1. prosince 2016, v tzv. první vlně, která se s tržbami pojí, přijdou na řadu všechny ubytovací a stravovací služby (restaurace, kavárny, penziony, jídelny, atd.). V druhé vlně, tedy po 3 měsících od nabytí účinnosti zákona (1. března 2017), budou následovat maloobchodníci a velkoobchodníci. Následně 23 měsíců po vyhlášení zákona dopadne EET na ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, spadají sem svobodná povolání, doprava a zemědělství. Poslední část se bude týkat vybraných řemesel a výrobní činnosti, což vychází na 1. červen 2018.

Přečtěte si celý článek

Komentáře

Odeslat