Pomáháme vám zůstat si nablízku

Epidemie koronaviru zasáhla každého z nás, a to jak po stránce ekonomické, tak především po té lidské. Nejrůznější omezení a restrikce se dotkli osobního života všech. Věci a činnosti, které jsme považovali za běžné a samozřejmé se najednou staly nedostupnými. Návštěva kina, fitness centra nebo oblíbené restaurace přestala ze dne na den existovat. Své tváře jsme skryli pod rouškami a podání ruky nebo přátelské obětí nahradili dvoumetrovými rozestupy.

Do naprosté izolace od okolního světa se ale dostali především pacienti, kteří byli hospitalizovaní v nemocnicích. Z bezpečnostních důvodů k nim nemohou žádné návštěvy a jediným lidským kontaktem tak zůstává lékařská péče zdravotní sestry, která je od hlavy až k patě zakuklená v ochranných pomůckách, doslova jako ve skafandru. Tito lidé ztratili veškerý kontakt se svojí rodinou, příbuznými nebo kamarády mnohdy i na několik týdnů. Taková sociální izolace psychickému stavu samozřejmě neprospívá, a tím pádem může negativně ovlivnit i zdravotní stav pacienta a rychlost zotavení.

Dotykačka se rozhodla těmto pacientům alespoň trochu usnadnit jejich pobyt v nemocnici a po vzoru solidarity v severní Itálii darovala Ústřední vojenské nemocnici v Praze 30 tabletů, které budou sloužit pro videohovory nemocných s jejich rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pravidelný kontakt alespoň prostřednictvím obrazovky tak vyplní dobu, po kterou jsou separovaní od svých nejbližších. Starším pacientům bude ochotně pomáhat zdravotnický personál nemocnice, který současně zajistí pravidelnou dezinfekci těchto zařízení nebo kompletní smazání historie, jakmile tablet změní svého uživatele. Tablety využijí především váleční veteráni z přidruženého domova Vlčí mák, kteří jsou během dlouhodobé hospitalizace v úplné izolaci od okolí a blízkých.

Jsme velmi rádi, že jsme dostali příležitost pomoci a že tato pomoc přispěje k úsměvům na tvářích mnoha lidí. Děkujeme zástupcům ÚVN za jejich přístup a ochotu se na této myšlence podílet a realizovat ji. Všem pacientům přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat do běžného života.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat