Nouzový stav je prodloužen do konce února

Vládě ČR se původně nepodařilo získat potřebné množství hlasů pro opětovné prodloužení nouzového stavu. Ten tak měl původně skončit v neděli 14. února o půlnoci. Během víkendu probíhala náročná jednání s hejtmany jednotlivých krajů, kteří se nakonec téměř jednohlasně shodli a podali žádost na prodloužení nouzového stavu ve svých krajích. Vláda jim vyhověla a nouzový stav tak pokračuje do konce února beze změn.

Co je možné nařídit i bez nouzového stavu:

  • Jednotlivé hygienické stanice mají podle zákona o ochraně veřejného zdraví nadále možnost ukládat lidem povinnost izolace či karantény.
  • Vláda může i nadále činit opatření na hranicích, která by Česko bránila před zavlečením infekčních nemocí, může také omezit či zakázat cestování z určitých oblastí nebo omezit dopravu mezi některými oblastmi.
  • Ministerstvo zdravotnictví i krajské hygienické stanice mají také pravomoc  omezovat hromadné setkávání osob nebo provoz hotelů, divadel, restaurací, škol či slavností.
  • Může uzavřít či omezit provoz zdravotnických a sociálních zařízení a zakázat konání divadelních a filmových představení, sportovních shromáždění, trhů a dalších hromadných akcí.
  • Může zůstat zachovaná také povinnost nosit roušky na veřejných místech.

Co už nebude možné nařídit bez nouzového stavu:

  • Obecný zákaz vycházení, např. v nočních hodinách.
  • Plošně uzavřít maloobchodní prodejny či sportoviště.
  • Pracovní povinnost medikům a dalším studentům nebo vojákům.
  • Nakupovat zdravotnické pomůcky a léky bez výběrového řízení.

Podle právníka Ondřeje Dostála škody, kterým má dané opatření zabránit, musí podstatně převyšovat ztráty, které  způsobí. V odůvodnění je potřeba přesně zdůvodnit a doložit předpokládaný přínos, ale také přesně a pravdivě vyčíslit ekonomické ztráty, rozsah zásahů do práv a svobod, a to včetně případných negativních dopadů opatření na veřejné zdraví.

Komentáře

Odeslat