Kompenzační bonus pro OSVČ bude mít od února novou podobu

Poslanci schválili návrh zákona, který stanovuje novou výši kompenzačního bonusu a upravili také podmínky pro jeho čerpání. Zatímco dříve na tento bonus dosáhli pouze ti živnostníci, kteří byli přímo omezení vládními opatřeními a jejich dodavatelé, nyní o něj budou moci požádat všichni podnikatelé.

A to v případě, že výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Jako srovnávací období si může živnostník zvolit tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020. Jejich názvy se pak musí shodovat s názvy tří kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

př.: Živnostník, který chce žádat o bonus za únor 2021), musí srovnat příjem ve srovnávaném období (tedy leden 2021) a průměr příjmů ve srovnávacím období –  tady si může vybrat, zda zvolí listopad a prosinec 2018 + leden 2019, nebo listopad a prosinec 2019 + leden 2020.

Nově budou mít nárok na kompenzační bonus i ti, kteří zahájili činnost později než v první den srovnávacího období.

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ

Nakonec i dohodáři dostanou možnost výběru a jako rozhodné období budou moci použít i čtyři po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející bonusové období.

Navýšení z 500 Kč na 1 000 Kč denně

Vláda schválila také navýšení kompenzačního bonusu na 1 000 Kč za den, které se ovšem netýká všech. Výše kompenzačního bonusu za bonusové období totiž nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období, což se může dotknout zejména OSVČ vedlejších, které mohou nově kvůli této podmínce dostat i méně než 500 Kč denně.

Nová verze kompenzačního bonusu má být vyplácena zpětně od 1. února a OSVČ ho budou moci čerpat i v dubnu 2021. Vláda o tom rozhodla na svém mimořádném jednání.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat