Mohu mít otevřeno na Velikonoční pondělí?

Zákon č. 223/2016 sb. o prodejní době v maloobchodě nařizuje uzavření takových provozoven, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 m². Toto nařízení se týká celkem sedmi vybraných státních svátků, a to včetně Velikonočního pondělí. Uvedený zákon ale také zohledňuje nouzový stav, ve kterém se aktuálně Česká Republika nachází, a který je tomuto zákonu nadřazený. Zjednodušeně se tedy dá říct, že bude-li platit i o Velikonočním pondělí nouzový stav, velké obchody s potravinami mohou zůstat pro spotřebitele otevřené.

ZÁKON 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě

§ 1

Prodejní doba v maloobchodě

 1. V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích
  • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
  • Velikonoční pondělí,
  • 8. květen – Den vítězství,
  • 28. září – Den české státnosti,
  • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
  • 25. prosinec – 1. svátek vánoční a
  ​• 26. prosinec – 2. svátek vánoční.
 2. V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince – Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
 3. Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
  • prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
  • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
  • lékáren,
  • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
  • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  • maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

§ 2

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§ 3

Přestupky

 1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
 3. Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.

§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat