Bezpečný provoz letní zahrádky v otázkách a odpovědích

Sotva se 17. května otevřely letní zahrádky, už vyvstaly první nesrovnalosti v tom, jaká pravidla pro ně vlastně platí, kdo je bude kontrolovat a jakou odpovědnost nesou sami provozovatelé, resp. majitelé restauračních zařízení. Sepsali jsme proto pro vás přehledný seznam nejčastějších otázek a odpověděli jsme stručně na to, co vás nejvíce zajímá.

Co musím zajistit jako provozovatel letní zahrádky?

 • Umístit hned u vstupu, případně na stoly dezinfekci pro zákazníky a zajistit také pravidelnou dezinfekci vnitřních prostor a všech povrchů.
 • Provést důkladnou dezinfekci stolů a madel židlí po každém zákazníkovi. 
 • Dohlédnout na to, že u jednoho stolu sedí max. 4 lidé, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.. 
 • Dodržet rozestup mezi jednotlivými stoly min. 1,5 m, stejná vzdálenost by měla být také mezi stoly a kolemjdoucími na ulici nebo na chodníku. 
 • Pokud máte dlouhé stoly, pak je možné k nim posadit skupiny max. 4 lidí (nejedná-li se o členy společné domácnosti) a mezi jednotlivými skupinami pak dodržet rozestup min. 1,5 m.
 • Personál restaurace je povinen nosit po celou dobu respirátor ochranné třídy FFP2 nebo KN 95.

Jaká pravidla platí pro zákazníky?

 • Vstup na letní zahrádku je povolen pouze osobám s ukončeným očkováním, negativním covid testem, případně s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění covid 19 v posledních nejvýše 180 dnech.
 • Sundání respirátoru je umožněno pouze na konzumaci jídel a nápojů.

Jaké druhy covid testů jsou použitelné a jak dlouho platí?

 • PCR test ne starší než 7 dní.
 • Antigenní test starý max. 72 hodin.
 • Potvrzení od zaměstnavatele, že daný zákazník absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest na pracovišti.
 • Samotest provedený přímo na místě.
 • Výjimku z testování mají děti do 6 let věku. U těch starších pak platí, že je potřeba doložit čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě absolvovalo test ve škole (max. před 72 hodinami).

Musím vést evidenci zákazníků?

Nemusíte. Provozovatelé nejsou podle Ministerstva zdravotnictví povinni vést evidenci svých zákazníků. 

Do kdy mohu mít otevřeno?

Provoz letních zahrádek je povolen v době od 6.00 do 21.59 hodin. Hosté budou mít také možnost využít toalet ve vnitřních prostorách provozoven.

Jak je to s Wi-Fi?

Vláda své původní rozhodnutí nakonec přehodnotila, tudíž můžete svým zákazníkům nabídnout bezdrátové připojení na internet.

Kdo bude dodržování pravidel kontrolovat?

Namátkové kontroly bude provádět policie nebo hygiena. Majitel či provozní letní zahrádky není povinen kontrolovat, zda mají zákazníci všechny potřebné dokumenty a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Jak to bude s pokutami?

Pokud v případě kontroly policie nebo hygiena zjistí, že se zákazník nemůže prokázat žádným z požadovaných dokumentů, pak může udělit pokutu. Ta se bude ale vždy týkat přímo daného zákazníka, nikoliv majitele restaurace. 

Co dalšího můžete udělat pro bezpečí svých hostů i personálu se dozvíte v jednom z našich dalších článků.

Komentáře

Odeslat