3 nejčastější chyby podnikatelů při EET a rady jak se jim vyhnout

Podnikatelé, kterých se týkaly první 2 fáze EET nemají ještě stále zažité, na co vše si musí dávat pozor, aby splnili zákonné požadavky související s evidenci tržeb a vyhnuli se tak případným sankcím ze strany finanční správy (FS).

Termín spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET) byl posunut. Podívejte se na rozdělení podnikatelských činností do jednotlivých fází EET.

Pojďme se podívat, jakých 3 nejčastějších chyb se podnikatelé nejvíce dopouští:

 1. Neodeslání dat na server FS, a to i přes to, že poplatník disponuje odpovídajícím pokladním zařízením.
 2. Nevydání účtenky zákazníkovi nebo chybějící povinné údaje stanovené zákonem o evidenci tržeb §20 ZoET.
 3. Nevyvěšené nebo špatně umístěné informační oznámení o evidenci tržeb.

Pokud také musíte evidovat tržby, přečtěte si následující  informace a rady, které se vám budou hodit.

Kdo kontrolu provádí a jak probíhá?

Kontrolu provádí pracovníci Finanční nebo Celní správy ČR. Kontrola je vykonávána v rámci vyhledávací činnosti, kterou upravuje daňový řád. Zákon o evidenci tržeb pak upravuje pravomoc těchto orgánů provádět kontrolní nákup, který je specifickou formou místního šetření.

Jak intenzivně probíhají kontroly? 

Do července 2017 provedli odpovědní pracovníci přes 18 000 kontrol, udělili přes 1 500 pokut, které prošli správním řízením za celkem 8 milionů Kč. Průměrná pokuta byla okolo 6 000 Kč.

Doposud nejvyšší udělená pokuta dosáhla 150 tisíc Kč a byla udělena poplatníkovi za opakované porušování povinností vyplývajících ze zákona o EET v jeho dvou provozovnách. Podnikatel několikrát nevystavil účtenku a nezaslal údaje o evidované tržbě správci daně. Jednalo se o podnikatele, který spadal do první vlny EET, tedy pohostinství či hoteliérství. Pokuta nabyla právní moci 28. 6. 2017.

Podle §31 ZoET je-li zjištěno zvlášť závažné porušování povinností podle zákona o EET nebo jeho opakované či účelové obcházení, může FS přistoupit až k zákazu činnosti či uzavření provozovny. Zavřené provozovny sídlily v Jihočeském, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském kraji a mezi poslední uzavřené provozovny patří např. kavárna na Zlínsku.

Jaké jsou zákonné sankce, které mohou podnikatele postihnout?

Podnikatelé, jak právnické, tak fyzické osoby, se mohou prohřešit nesplněním těchto povinností, které upravuje §28 a §29 ZoET a dostat za ně následující pokuty:

 • zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, (až 500 tisíc Kč)
 • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, (až 500 tisíc Kč)
 • umístit informační oznámení, (až 50 tisíc Kč)
 • zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. (až 50 tisíc Kč)

Pokud kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

 • uzavření provozovny nebo
 • pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Jak je to s odpovědností za dodržování povinností vyplývajících ze zákona o EET?

Právní výklad je podle serveru ihned.cz následující:

 • Dojde-li k udělení sankce ze strany orgánů finanční či celní správy, bude tato sankce vždy udělena provozovateli či majiteli daného zařízení, který ji poté může vymáhat po svém zaměstnanci, na základě příslušného ustanovení, např. dodatku v pracovní smlouvě, či ve vnitřním předpisu.
 • Nejedná se v tomto případě o hmotnou zodpovědnost, která je za svěřené věci. Je to určitá ochrana před tím, když bude chtít zaměstnanec poškodit zaměstnavatele tím, že nebude vydávat účtenky, ať už úmyslně či neúmyslně.
 • Škodu je možné uplatnit do výše 4,5 násobku průměrné mzdy zaměstnance.
 • Paragraf ZP se dá také zapracovat do směrnice ve smyslu, že povinnost upozornit zaměstnavatele na nevydávání účtenek má i pracovník, který tuto skutečnost zjistí u dalšího zaměstnance-kolegy.
 • Dalším opatřením by také mělo být pravidelné a řádné školení zaměstnanců o nutnosti plnění povinností dle zákona o EET, které si od všech necháte podepsat.

A zde jsou konkrétní rady, jak se těmto nejčastějším problémům vyhnout:

 1. Zkontrolujte si správné nastavení vaší pokladny a při zjištění nesrovnalostí kontaktujte jejího dodavatele. Dodavatelé kvalitních EET pokladen, jakým je například společnost Dotykačka mají detailní návody, jak evidenci správně nastavit.
 2. Kontrolujte průběžně účtenky, zda jsou na nich všechny potřebné údaje a sledujte své zaměstnance, zda poctivě vydávají účtenku všem hostům či zákazníkům. Může mezi nimi být kontrolor.
 3. Zveřejněte informační oznámení, které musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné. Stáhnout si je můžete zde.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat