Ošetřovné pro OSVČ v otázkách a odpovědích

Jednou z dalších kompenzací pro podnikatele postižené koronavirem je ošetřovné pro OSVČ. Podmínkou nároku na toto ošetřovné je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát. V případě prodloužení nouzového stavu se uvažuje také o prodloužení tohoto programu. Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný. Nyní došlo k navýšení částky pro výplatu za duben na 500,- Kč na den, zatímco v předchozím období to bylo 424,- Kč za den.

Kdy mohu požádat o ošetřovné pro OSVČ?

Nárok na čerpání ošetřovného má taková OSVČ která

 • Vykonává svoji živnost na hlavní činnost.
 • Nemá nedoplatky vůči vybraným institucím jako jsou např. Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, Celní správa, Státní fond kultury atd.
 • Pečuje o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).
 • V případě střídavé péče můžete žádat ošetřovné pouze za ty dny, kdy byly děti prokazatelně ve vaší péči.
 • O ošetřovné můžete požádat i v případě, že se jedná o nevlastní dítě nebo v případě, kdy s dítětem nežijete ve společné domácnosti, a to za předpokladu, že jsou splněny ze strany OSVČ všechny základní podmínky a na dítě nečerpá ošetřovné či jiný příspěvek další osoba.

Kdy nemohu požádat o ošetřovné pro OSVČ?

 • Jestliže současně přijímáte nemocenskou, odměnu dlouhodobému pěstounovi, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo jinou obdobnou dávku státní sociální podpory.
 • Pokud vaši činnost vykonáváte na DPP nebo DPČ.
 • Jste-li jednatelem či majitelem firmy.
 • Je-li vaše živnost zastavená nebo pozastavená. Dojde-li k obnovení živnosti, máte nárok na čerpání ošetřovného ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.
 • Navštěvuje-li vaše dítě školské zařízení mimo území ČR.

S jakými kompenzacemi mohu naopak ošetřovné kombinovat?

 • S odložením termínu podání daňového přiznání.
 • S přímou podporou podnikatelům ve výši 25 000,- Kč.

Jak mohu o ošetřovné požádat a co musím doložit?

 • Prostřednictvím datové schránky nebo zasláním Českou poštou.
 • Dokládá se: potvrzení o uzavření školského zařízení (školka, škola) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné.
 • Čestné prohlášení, že na dítě nečerpá jiný kompenzační příspěvek jiná osoba, nebo nedochází k souběhu nemocenské či jiné dávky státní sociální podpory, nebo OSVČ nečerpá ošetřovné už ze zaměstnaneckého poměru. 
 • Do žádosti se uvádějí všechny děti OSVČ, potvrzení se však dokládá pouze u těch, které chodí do školy či jiného obdobného zařízení.
 • O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni datovou schránkou, emailem, popř. poštou. V případě potřeby budou vyzváni k doplnění, prosíme, průběžně kontrolujte email, který jste zadali do žádosti.

Komentáře

Odeslat