Využívání cookies společností Dotykačka ČR s.r.o.

Prohlášení společnosti Dotykačka

Společnost Dotykačka ČR s.r.o., IČ: 06290914, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 („Dotykačka“) používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Co to je cookie? Je to bezpečné?

Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které si vyměňují webové stránky s Vaším prohlížečem. Tyto informace jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám při opakovaných návštěvách rozpoznat, že jde o stejného uživatele a zapamatovat si například jeho volby a nastavení.

K čemu nám cookies slouží?

V rámci našich stránek využíváme několik druhů cookies:

  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu jako je například přihlášení do eShopu
  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek, protože nám prozradí, jak se pohybujete po našich stránkách
  • konverzní, které nám dají informaci o tom, že jste přišli ze stránek partnera a nakoupili na základě jeho doporučení
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení

Rádi bychom Vám dali na vědomí, že podle žádných z těchto cookies Vás nelze přímo identifikovat, protože prostřednictvím cookies není naší společnosti sdělována e-mailová adresa uživatele a stejně tak ani žádná jeho další identifikace. Cookies také nelze využít pro spuštění programů v počítači uživatele, k nainstalování viru do počítače uživatele nebo k jinému podobně závadnému chování.

Mohou být cookies propojeny s dalšími informacemi?

Ne, pouze v případě, že se uživatel na základě vůle o uzavření smlouvy (objednávky) registruje na webových stránkách Dotykačky, mohou být jeho údaje, které při této registraci poskytl, doplněny o informace získané pomocí cookies, čehož Dotykačka využívá zejména pro zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům a lepší komunikaci.

Je možné cookies odmítnout?

Ano. Každý uživatel může cookies přijmout či odmítnout. Uživatel může rovněž nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Dotykačka si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o tom, jak nastavit přijímání cookies ve svém prohlížeči najdete například v nápovědě ke svému prohlížeči či na webových stránkách jeho výrobce.

Odkazy na jiné webové stránky a ochrana uživatelů

Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů a využívání cookies platí výhradně pro tyto webové stránky. Dotykačka v této souvislosti upozorňuje uživatele, aby se vždy seznámili s pravidly pro ochranu osobních údajů a využívání cookies platnými pro webovou stránku třetí osoby, na níž webové stránky Dotykačky odkazují.

Aktualizace pravidel pro ochranu osobních údajů a využívání cookies

Dotykačka je oprávněna výše uvedená pravidla pozměnit či upravit, a to zejména v závislosti na vývoji legislativy a technologií. Z tohoto důvodu Dotykačka doporučuje uživatelům, aby průběžně pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies sledovali a dozvěděli se tak o jejich případné aktualizaci.

Co Dotykačka umí?