Jak legálně neevidovat

Nefiskalizovat/neevidvat účtenky můžete pouze v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Konkrétně se jedná o tržby, které jsou nyní vyloučené z evidence tržeb, např. jídlo s sebou (takeaway), a to až do 1. března 2018.

Jak legálně neevidovat/nefiskalizovat účtenky

1. prosince 2016 vypuklo pravé šílenství spojené s EET. Povinnost evidovat své tržby mají všechny gastro provozovny i ubytování. Ale co si počít, když se v restauraci zákazník rozhodne odnést si druhé jídlo sebou domů? 

V případě, že se návštěvník výše zmiňované restaurace rozhodne zkonzumovat jídlo na místě, spadá do 1. vlny EET a musí evidovat od 1. prosince 2016. Pokud si však vezme druhé jídlo s sebou, už se tato tržba evidovat nemusí, ale pozor! Takeaway je z evidence tržeb vyloučeno pouze do 1. března 2018

Kouzelné tlačítko EET

Jak tedy vyřešit situaci, kdy má podnikatel pouze jednu pokladnu a přitom spadá do různých fází povinnosti elektronicky evidovat své tržby? Právě pro tyto případy tu je takzvané fiskalizační tlačítko. A protože chceme našim zákazníkům vyjít vstříc, takové “tlačítko” nefiskalizovat neboli neevidovat jsme v souladu se zákonem do naší aplikace přidali. Pokladní systém tak rozdělí, co jde do centrální evidence EET a co už nikoli. 

https://www.youtube.com/embed/mvHkHvIra0Y

Manuál od Finanční správy

Finanční správa na svých webových stránkách uveřejnila dokument, který má být pomůckou pro zařazení jednotlivých obchodních modelů do příslušných fází EET. Tento podrobný materiál by se měl stát pomůckou pro konkrétní zařazení jednotlivých obchodních modelů do příslušné fáze elektronické evidence tržeb. Jenže místo průzračně jasného systému se spíš jedná o spletitou džungli pravidel. Detaily naleznete přímo na stránkách Finanční správy pod názvem “Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb“

Pro lepší orientaci a přehled vám předkládáme výběr konkrétních obchodních modelů a situací jednotlivě i odděleně. Článek na téma “Obchodní modely ve stravování a prodeji potravin” můžete najít i na našem portálu www.jaknaetrzby.cz.

Konkrétní obchodní modely z praxe

Nefiskalizovat účtenky můžete pouze v souladu se zákonem o evidenci třžeb. Konkrétně se jedná o tržby, které jsou vyloučené z evidence tržeb. Jako příklad, kdy podnikatelé nemusí fiskalizovat účtenky, jsou restaurace a stánkaři za jídlo s sebou (takeaway), a to až do 1. března 2018.

Diskuze

Odeslat