EET 2019 – musíte letos začít elektronicky evidovat tržby?

Přiblížíme vám aktuální vývoj EET 2019 a chystané změny novely zákona. Elektronická evidence tržeb se již týká podstatné části podnikatelů. V roce 2019 se očekává zlom ve vývoji zákona o EET a také spuštění 3. a 4. vlny EET v jednom termínu začátkem roku 2023.

Plánované novinky a změny v EET v roce 2019

Momentálně v poslanecké sněmovně probíhá proces schvalování změn v novele zákona EET (květen 2019). Při třetím čtení návrh prošel a pokud to takto půjde se schvalováním i nadále, můžete očekávat několik podstatných novinek a změn v EET. Dle ministryně financí Aleny Schillerové by při schválení a uveřejnění ve Sbírce zákonů do konce června 2019, byly změny plně účinné k 1. lednu 2020. O jakých změnách se tedy hovoří?

Jedna z největších změn případně nastane s tzv. papírovou evidencí tržeb, která bude přínosná zejména pro malé živnostníky. Papírová evidence znamená, že bude podnikatel vydávat účtenky ze speciálního bloku, který mu finanční orgán předá jednou za rok v počtu, který odpovídá jeho typu podnikání. Účtenky už poté nebude muset nijak evidovat prostřednictvím internetu. Povinností se stane každodenní zapisování všech uskutečněných tržeb do formuláře Oznámení o tržbách ve zvláštním režimu. Každé kalendářní čtvrtletí se tento formulář musí odeslat na Finanční úřad.

Budete moci své tržby evidovat v tomto režimu? Zde nabízíme přehled podmínek, které případně musíte splňovat:

 • Být poplatník daně z příjmu fyzických osob, nebo poplatník daně z příjmu právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.
 • Nejste plátcem DPH.
 • Neprovozujete podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci.
 • Výše vašich příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 předcházejících ani následujících kalendářních měsíců 200 000 Kč. V poslanecké sněmovně se ale momentálně projednává zvýšení této částky až na 600 000 Kč, takže se může v budoucnosti ještě lišit.
 • Finančnímu úřadu jste oznámili všechny údaje o provozovnách, ve kterých přijímáte evidované tržby.

Můžete očekávat v zákonu o EET v roce 2019 ještě další změny?

Další navrhovanou změnou v EET v roce 2019 je vyloučení určitých tržeb z evidence. Tahle změna se bude týkat například:

 • evidence tržeb těžce zrakově postižených osob
 • vyloučí se také péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociální služby poskytované dětem
 • péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách 
 • dalším návrhem na vyloučení z EET jsou tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb, z hazardních her, nebo tržby z obchodní letecké dopravy.
 • výjimka bude případně udělena pro platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb, které jsou uskutečněné přes veřejnou mobilní síť (volání, zasílání zpráv, datové služby)

Novinky v EET se dotknou také uvádění daňového identifikačního čísla (DIČ) na účtence. Pokud DIČ nebude obsahovat rodné číslo poplatníka, tak vznikne povinnost ho na účtence uvádět. Vztahovat se bude zejména na zahraniční fyzické osoby, těm bylo přiděleno vlastní číslo plátce.

Dále se navrhuje, aby evidovanými tržbami byly pouze tržby uskutečněné na území České republiky. Pokud tedy proběhne tržba v zahraničí, nebude podléhat povinnosti EET a je jedno zda jste daňový rezident, nebo ne.

Největším očekáváním je však spuštění 3. a 4. vlny EET, které postihnou druhou část podnikatelů v České republice a začnou platit současně v jednom termínu. Pokud zakládáte novou živnost, nebo jste momentálně v pozici, kdy se chcete informovat o samotných vlnách EET, navštivte přehled typu podnikání. Naleznete v něm především termíny spuštění dalších vln a podrobnější informace o povinnostech EET v 2019.

Vše tedy napovídá tomu, že finální schválení a stanovení termínu platnosti zákona o EET proběhne v roce 2019.

Diskuze

Odeslat